O’Sullivan’s March – Příběhy písní

Vítejte u další části našeho seriálu Příběhy písní. Tentokrát se dozvíte o historii písně O’Sullivan’s March, kterou napsal známý irský harfeník Turlough O’Carolan (1670 – 1738).

Zatímco v předchozím díle jste se mohli více dočíst o životě Turlougha O’Carolana a jeho skladbě Sheebeg an Sheemore, dnes se trochu podrobněji podíváme na historické události, díky nimž vznikla skladba O’Sullivan’s March.

V roce 1600 se rod O’Sullivana přidal k rodu Huga O’Neila a Huga O’Donnella v boji proti invazi anglických vojsk. Věřili, že s podporou španělského krále a jeho vojáků se jim podaří zastavit anglickou invazi a vytlačit ven z jejich pozemků. Bohužel Španělé byli v bitvě u Kinsale roku 1601 poraženi na hlavu a museli kapitulovat. Takto se klany dostaly do velmi složité situace s minimální podporou zvenčí. Impulsem k útěku na sever bylo zničení hradu Dunboy, kde nelítostný velitel anglických vojsk Sir George Carew nechal pobít všech 143 obránců.

Danieli O’Sullivanovi došlo, že až dorazí anglická vojska k jeho hradu, musí počítat se stejným osudem. 31.12. 1602 tedy vypravil velký konvoj, ve kterém bylo pouze 400 vojáků na ochranu 600 osob služebnictva, žen a dětí. Celá akce byla svolána tak narychlo, že měli s sebou zásoby na pouhý jeden jediný den. Následovaly dva týdny krutých útrap. Z jedné strany na ně dotíraly svými útoky malé skupinky anglických vojáků, z druhé strany ne vždy na svém útěku nacházeli pochopení u svých soukmenovců, přes jejichž území právě procházeli. Část Irů sympatizovala s Angličany a poskytovala jim potřebnou podporu a informace.

Celou situaci komplikovala tuhá zima a husté neustávající sněžení. Vojáci umírali při obraně konvoje a neustále odráželi nahodilé útoky. Ostatní členy konvoje pak kosil hlad, zima a celkové vyčerpání z náročného pochodu. V žalostném počtu 35 osob dorazili až do hradu Leitrim, který byl v držení spřáteleného rodu O’Rourků z Beffenu. Ti je ukryli, dokud se jim nepodařilo pro O’Sullivana a jeho družinu zajistit po moři transport do Španělska.

Za nezměrnou statečnost a obětování bylo ve Španělsku s O’Sullivanem zacházeno jako s urozeným princem a jeho druhy neméně tak.

Podobně, jako jiné melodie O’Carolana i tato v průbehu několika století dostala mnoho variací a názvů. Namátko jmenujme: A Rock And A Wee Pickle Tow, The Burnt Old Man, Captain Collins, The First Clan March Of The O’Sullivans, Lilliburlero, Máirseáil Uí Shúilleabháin, Mairseail Ui Shulleabhain, March Of The O’Sullivans, The March Of The O’Sullivans, O’Sullivan’s, O’Sullivan’s Clan, The Old Hag Tossed Up In A Blanket, The Old Hag Tossed Up In A BlanketO’, Old Woman Tossed Up In A Blanket, The Old Woman Tossed Up In A Blanket, Rock And Wee Pickle Tow, Sullivan’s, Sweeping The Cobwebs Out Of The Sky, There Was An Old Woman Tossed Up In A Blanket, The Wee Pickle Tow a další.

Zde si můžete píseň O’Sullivan’s March poslechnout v úpravě, jak ji nahrála Barbaruna.

Share:

Leave a Reply

[an error occurred while processing this directive]
Všechna práva vyhrazena © 2019 - 2020 | Barbaruna.com
[an error occurred while processing this directive]